Opinnäytetyöt

Leppänen, S. 2019. Kutistuvasta kestäväksi – Keuruun keskustan elävöittäminen rakennussuunnittelun avulla, Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin laitos, 80 s. Maisterivaiheen opinnäytetyö. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201905123068

Nykänen, P. 2019. “Kyläkeskus”-konsepti kuntakeskusten kehittämiseksi: Pertunmaan kirkonkylän kehittämissuunnitelma, Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin laitos, 96 s. Maisterivaiheen opinnäytetyö. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201910135734

Väisänen, R. 2019. Kohti kestäviä yhdyskuntarakenteita – resilienssin suuntaviivat väestöltään vähenevillä seuduilla, Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin laitos, 138 s. Maisterivaiheen opinnäytetyö. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201912086416

Löytönen, L. 2020. Harjavallan keskustan resurssiviisas kehittämissuunnitelma, Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin laitos, 110 s. Maisterivaiheen opinnäytetyö. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202006143780

Joensuu, M. 2020. Yhteyksiä – ikäystävällisen puiston ideasuunnitelma Kurikan jokirantapuistoon, Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin laitos, 109 s. Maisterivaiheen opinnäytetyö. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202006143770

 

Artikkelit ja raportit

Verma, I. & Taegen, J. 2019. ”Access to Services in Rural Areas from the Point of View of Older Population – A case Study in Finland”, International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 16:23. Saatavissa: https://doi.org/10.3390/ijerph16234854


Taegen, J.; Verma, I., Leppänen, S., Merinen, J. & Nykänen, P. 2019. Elinvoimainen taajama, Työpaperi / 1, Lähtötilanteen kartoitus ja kehittämisprosessin kuvaus, Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin laitos, 38 s., Aalto-yliopiston julkaisusarja TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI, 3/2019. ISBN 978-952-60-8408-4. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8408-4

Verma, I.; Taegen, J.; Vauramo, E. & Leppänen, S. 2019. Elinvoimainen taajama – Työpaperi / 2 – ”Kaveria ei jätetä”, Case Keuruu, Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin laitos, 42 s., Aalto-yliopiston julkaisusarja TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI, 5/2019. ISBN 978-952-60-8535-7. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8535-7

Taegen, J.; Verma, I. & Arpiainen, L. 2020. Taajamien kehittäminen väestöltään vähenevissä kunnissa Elinvoimainen taajama -hanke, Ympäristöministeriö, 105 s., Ympäristöministeriön julkaisuja 21/2020. ISBN 978-952-361-248-8. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-248-8