Elinvoimainen taajama -hanke on päättynyt elokuun lopussa 2020.

Kaksivuotisen tutkimushankkeen (2018-2020) osapuolet muodostavat konsortion, johon kuuluvat:

  • Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
  • Harjavallan kaupunki
  • Keuruun kaupunki
  • Kurikan kaupunki
  • Pertunmaan kunta
  • Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
  • Ympäristöministeriö (YM).

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö (STM) osallistuu konsortion ulkopuolisena tahona hankkeen rahoitukseen.

Hanketta koordinoi Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen Sotera-tutkimusryhmä. Hanke on jatkumoa Muuttuva yhteiskunta – Muuttuvat palvelut -hankkeelle ja Täydentäen toimivaa (Täytyy) -kokeiluhankkeelle, joissa kehitystyö kohdistui ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen sekä keskustaajamissa ikääntyneiden asumisen ja palveluiden sijoittamiseen niin, että palvelut hyödyntäisivät myös muita taajaman asukkaita.