Elinvoimainen taajama -hankkeen tavoitteena on etsiä keinoja, kuinka väestöltään ja palveluiltaan pienenevien kuntien keskustaajamien elinvoimaisuutta voidaan kehittää kestävästi yhdyskunta- ja rakennussuunnittelun avulla huomioiden kuntien taloudelliset ja muut resurssit.

Taajaman elinvoimaisuutta tarkastellaan julkisten ja kaupallisten palveluiden, saavutettavuuden, asumisen sekä yhteisöllisyyden ja taajaman identiteetin näkökulmasta. Taajaman elinvoimaisuus käsitteenä sisältää sekä fyysisen rakennetun ympäristön että pehmeät arvot, kuten esimerkiksi alueen ilmapiirin, historian, luontokohteet, tapahtumat, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut.

Väestöltään pienenevien taajamien kehittämiskonseptit ovat erilaisia erikokoisissa taajamissa. Isoissa taajamissa keskeiseksi muodostuu keskusta-alueen kehittäminen ja elävöittäminen mm. muuttamalla tilojen käyttötarkoitusta sekä täydennysrakentamalla. Pienissä taajamissa tarkastellaan palveluiden järjestämistä verkostona, jolloin yhteistyö lähellä olevien taajamien kanssa sekä liikkuvien ja mobiilien palvelujen rooli korostuvat.